Contact

calendar_today

สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร

ที่อยู่: สถาบันบำราศนราดูร ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เลขที่ 38 ซอย ติวานนท์ 14, ถนน ติวานนท์, ตำบล ตลาดขวัญ, เมือง, นนทบุรี 11000.

เบอร์โทรศัพท์: 02-590-3478

E-mail: irbbamras@bidi.mail.go.th
E-mail (สำรอง): bamrasirb@gmail.com

หัวหน้าสำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร
นางสาว นัณธณัฐ ศิริศุภวัฒน์

เจ้าหน้าที่สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร
นางสาว นพดา ดวงมณี